Úřady pozdržují odpovědi nezávislým kandidátům


Nezávislí kandidáti byli celebriti, včetně zpěvačky Mai Khoi

Úřady reagovaly příkrým obviněním, když se ukázalo, že přibližně stovka nezávislých kandidátů stačila před uzávěrkou odevzdat přihlášku pro nadcházející volby do Národního shromáždění.
Hanojská volební komise upozornila, že se volby pokusily ovlivnit „pochybné elementy“, a uvedla, že některé jsou financovány „tuzemskými a zahraničními reakcionářskými sílami“.
Komunistická strana a přidružené organizace nicméně vysílají zprávy nejednotného obsahu, zatímco se snaží reagovat na situaci, která se zdá jako bezprecedentní konfrontace s mocenským monopolem strany.
Sto nezávislých kandidátů v Hanoji a Ho Či Minově Městě se rozhodlo přihlásit do voleb do Národního shromáždění, které proběhnou 22. května.

Volební sabotáž

Někteří prodemokratičtí kandidáti a aktivisté pro lidská práva chtějí takto ověřit prohlášení vlády, že systém je demokratický. Dalšími kandidáty jsou lidé, jejichž konkrétní důvody se různí, ovšem chtějí jednoduše svou účastí učinit legislativní orgán reprezentativnějším.
Druhá jmenovaná skupina nabízí ve Vietnamském kontextu něco zcela nového: jsou to mimo jiné kandidáti z řad celebrit, včetně baviče Nguyen Cong Vuonga a zpěvačky Mai Khoi, která je známa odvážnými texty svých skladeb a provokativním oblékáním.
Hanojská volební komise nepodložila své prohlášení namířené proti nezávislým kandidátům žádným konkrétním opatřením. Nicméně tato slova mohou sloužit jako předzvěst krutého zásahu, jehož by režim byl schopen užít k umlčení kritických hlasů.
Některá oficiální (státní) média se připojila k útoku tím, že varují před taktikami volební sabotáže a předpojatou propagandou, která vychází ze zámoří.
Jiní činitelé ovšem dosavadní volební proces vítají, poukazujíce na skutečnost, že také nezávislí se snaží přispět svou účastí.
„Ukazuje se, že demokratický duch převládá… lid chce přispívat společnosti,“ uvedl Nguyen Van Phong, šéf propagandy Hanojské volební komise, v komentáři pro oficiální média, jenž si zjevně protiřečí s dřívějším prohlášením stejného orgánu.

Vysoce subjektivní

Vlastenecká fronta, odnož Komunistické strany, která má na starost schvalování aspirantů na kandidaturu, také vydala vstřícné prohlášení.
„Stranit kandidátům nominovaným určitými orgány je přísně zakázáno, a jakýkoli pokus diskriminovat kohokoliv z nominovaných je protizákonný“, podotkl Nguyen Van Pha, zástupce prezidenta organizace na dotazy deníku Tuoi Tre.
„Kandidáti by měli vést příkladný život a vycházet dobře s voliči ve svém okolí, protože jsou to oni, kdo určí, zda jejich kandidatura bude úspěšná“, dodal.
Nezávislí kandidáti si však stěžují, že taková kritéria jsou vysoce subjektivní a jsou v platnosti proto, aby režim mohl v neprospěch kandidátů použít jakákoli jejich minulá prohlášení, která kritizují vládu a politický systém jedné strany.
Někteří aktivisté říkají, že během procesu nominace narazili na množství překážek. Další hlásí zvýšenou intenzitu policejního sledování od té doby, co oznámili svůj záměr kandidovat.

Malá naděje

Jedna z předních postav usilujících o kandidaturu, bývalý člen strany a podnikatel Nguyen Quang A, říká, že má jen malou naději, aby byl nominován.
Je přesvědčen, že jeho reputace bojovníka za demokratičtější vládní systém znamená, že cesta je pro něj uzavřena, bez ohledu na to, jak silné podpory se mu dostává na internetu.
V průběhu schvalování, které je v režii Vlastenecké fronty, všichni aspirující kandidáti musejí projít určitým počtem schvalovacích kol.

Vláda zvažuje odpověď nezávislým kandidátům

V předchozích volbách se malému počtu nezávislých kandidátů podařilo získat nominaci a obhájit kandidaturu do Národního shromáždění.
Tento rok je však výzva známých aktivistů vůči systému mnohem explicitnější.
Analytici uvádějí, že v odpovědi nově uspořádaného stranického vedení by se mohla nacházet důležitá vodítka vypovídající o jejich toleranci vůči disentu a postoji k politickým reformám.