SPOLEČNĚ ZACHRÁNIT VIETNAMSKÉ MOŘE
Vážení přátelé,

Vietnam se za celou svou existenci ještě nikdy nepotýkal s tak rozsáhlými ekologickými problémy jako v posledních letech. Mnohé potraviny zásadně neodpovídají hygienickým standardům, vzduch je znečištěný a ohroženy jsou i vodní zdroje. Všechny vyjmenované problémy jsou způsobené lidskou činností a člověk se musí vypořádat s jejich dopady. Ve Vietnamu se začaly objevovat celé lokality postižené rakovinou, onkologická oddělení jsou přeplněná a pacienti den ode dne mladší.

Právě v těchto dnech se nacházíme uprostřed jedné z největších ekologických katastrof ve vietnamské historii: došlo k otravě 300 kilometrů mořského pobřeží středního Vietnamu. Tato tragédie přímo ohrozila životy několika milionů obyvatel čtyř přímořských provincií a dlouhodobě negativně ovlivnila život vietnamského obyvatelstva v celém státě.

Dne 2. dubna 2016 se v oblasti Vũng Áng v provincii Hà Tĩnh začaly na hladině moře objevovat mrtvé ryby, přičemž tento jev se posléze začal šířit směrem na jih a dnes dospěl ke břehům města Đà Nẵng.

4. dubna 2016 několik rybářů Vũng Ángu uskutečnilo hloubkový ponor, aby zkontrolovali aktivitu rozměrné výpustní roury ocelárny Formosa skryté pod hladinou oceánu. Dle slov jednoho z nich tato výpusť existuje již dva roky, avšak uvedena do provozu byla až 29. března 2016. V době kontroly se z trubky valilo obrovské množství velmi zapáchající žluté tekutiny.

Podle reportáže deníku Giao Thông z počátku roku 2016 importovala Formosa do Vietnamu 297 tun jedovatých chemikálií určených pro vyčištění výpustní trubky a zahájení vypouštěcího procesu. Redaktor deníku Tuổi Trẻ byl ještě o něco konkrétnější: několik set tun extrémně jedovatých chemikálií určených pro vypouštěcí proces bylo společností Formosa importováno do Vietnamu bez vědomí příslušných místních orgánů, ačkoliv Formosa má v takovém případě ohlašovací povinnost. Pracovníci Formosy tuto skutečnost připustili, ale hájili se tím, že s ohlašovací povinností nebyli obeznámeni. Ředitel vietnamské pobočky společnosti Formosa pronesl následující výrok: „Musíte si vybrat, buď budete lovit krevety, nebo budete mít ocelárnu, obojí nelze,“ po němž byl následně odvolán z funkce.

Teprve po necelém měsíci od počátku krize uspořádala vietnamská vláda 27.4.2016 tiskovou konferenci, na které náměstek ministra pro životní prostředí a přírodní zdroje Võ Tuấn Nhân sdělil následující:

„Příčinou katastrofy může být rozšíření chemikálií vyprodukovaných lidskou činností na pevnině či na moři. Je však též možné, že za katastrofa s lidskou činností nesouvisí a jejím původcem je přírodní jev nazývaný rudý příliv.“

Náměstek dále podotkl:
„Stále chybí důkazy o přímém přičinění Formosy na úhynu ryb. Rovněž nemáme dostatek dat týkajících se ekologických parametrů, a proto nelze činit jakékoliv závěry.“

Tisková prohlášení vydaná teprve měsíc od vypuknutí katastrofy společně se zdržováním zveřejnění výsledků vyšetřování vyvolávají u veřejnosti řadu otázek.

V minulých dnech se rybáři středního Vietnamu stále vraceli z výprav na moře, o jejich úlovky už však nikdo nejevil zájem, což vyvolalo vlnu nervozity a vyústilo až v protestní demonstrace.

1. května 2016 došlo v Hanoji a Hočiminově městě k demonstracím na protest proti příčinám otravy moře a neschopnosti státního aparátu jednat. Vládní neschopnost probouzí v občanech nejistotu. Na příkaz vlády docházelo k narušování demonstrací, represím, a dokonce i zatýkáním.

Současná situace rybářů a rolníků v provinciích Hà Tỉnh, Quảng Bình, Thừa Thiên, Đà Nẳng je alarmující. S ekologickou katastrofou, s níž se potýká celý Vietnam, se musí vyrovnat sami a reálně jim hrozí, že budou vietnamskou vládou zapomenuti ať už proto, že státnímu aparátů se nedostává zodpovědnosti a síly k řešení tohoto problému, nebo dokonce z rozhodnutí příslušných zodpovědných orgánů. Osud a blaho obyvatelstva musí být klíčovým zájmem jakékoliv vlády kterékoliv země. Této zodpovědnosti se nelze z žádných důvodů zříci. Jelikož chceme žít v čistém životním prostředí a zajistit ho i svým potomkům a jelikož nám jde o úspěšný rozvoj a světlou budoucnost vietnamské společnosti, rozhodli jsme se uchýlit se k činům - pojďme SPOLEČNĚ ZACHRÁNIT VIETNAMSKÉ MOŘE.

Sdružení Văn Lang společně s přáteli předají v pondělí 9.5.2016 vietnamské vládě prostřednictvím pražského velvyslanectví VSR petici, jejíž text uveřejníme co nejdříve.

Pokud souhlasíte s naším postojem, zúčastněte se s námi aktu předání petice.


---------------------------------------

Sdružení VĂN LANG