Nepodbízejte se diktátorům aneb Demokratovo desatero


Naše země si za poslední čtvrtstoletí získala uznání a dobrou pověst státu, který se zasazuje o dodržování lidských práv ve světě. Honosné oficiální návštěvy či bagatelizování represivní praxe autoritářů, kterých jsme v nedávné době u českých politiků svědky, nejenže jsou s touto tradicí v rozporu, ale někdy dokonce vede k přímé či nepřímé podpoře nedemokratických režimů. Proto žádáme naše politiky o dodržování následujících zásad:

1. Pokud jedete na oficiální státní návštěvu do země, kde hrozí za kritický postoj vězení, bití, nucené práce, ztráta majetku, pronásledování příbuzných, mučení nebo smrt, kde se systematicky falšují volby, kde jsou lidé ovládáni pomocí strachu, ohlupující propagandy a systému výhod pro privilegované, učiňte dodržování lidských práv jedním z témat cesty, nebagatelizujte situaci, nezastírejte pravý stav věcí.

2. Setkejte se s občanskou společností, s kritiky režimu, disidenty. Požádejte o návštěvu některého z politických vězňů. Obojí udělejte veřejně. Mluvte o tom.

3. Máte strach se s disidenty setkat veřejně? Otevřete téma porušování lidských práv na svých jednáních s oficiálními představiteli. Ptejte se na konkrétní případy politických vězňů.

4. Pamatujte, že veškerá vaše slova bude chtít zneužít místní propaganda. Každá vaše věta může být vytržena z kontextu. Mluvte tak, abyste nedělali represivním režimům reklamu.

5. Pokud je v programu cesty komunikace s médii, trvejte na tom, aby k vám měli přístup i nezávislí novináři a dostali prostor na dotazy. Vyhledejte je a podpořte tím, že s nimi budete mluvit.

6. Pokud nemůžete tyto zásady dodržet, zvažte, zda je opravdu správné na nejvyšší státní úrovni do takové země jezdit.

7. Nejezděte pozorovat volby jinak než s respektovanou mezinárodní organizací (např. OBSE), která má pro pozorování vypracovány mezinárodně uznávané standardy. Jinak se snadno stanete součástí legitimizační hry pro volby nespravedlivé.

8. Nezvěte k nám, do země s nedávnou zkušeností nesvobody, lidi, kteří utlačují svoje občany. Zvlášť jim neprokazujte pocty v podobě červených koberců, čestných stráží a dalších atributů státních návštěv.

9. Pokud sem takový představitel přesto přijíždí, uspořádejte s ním tiskovou konferenci a dejte českým a zahraničním novinářům prostor klást svobodně otázky.

10. Netvrďte, že přátelením se s diktátory a autokraty otevíráte trhy pro české firmy. Existuje pro to jen minimum důkazů. Dlouhodobě úspěšné a udržitelné podnikání musí stát na konkurenceschopnosti, nikoliv na jednorázových obchodech, které jsou uzavřeny výměnou za legitimizaci represivních režimů.

Jako zvolení představitelé demokratické země šiřte hodnoty, které definuje Všeobecná deklarace lidských práv a na kterých naše uspořádání v Evropě stojí. Hodnoty, které máme v Ústavě České Republiky. Základní svobody, lidská práva, solidaritu. Nezapomínejte, že diktátoři a autokrati, kteří v mnohém bohatnou a sílí, se aktivně snaží rozkolísat víru v demokratickou správu věcí veřejných i v našich zemích. Propagandou, korupcí, podporou politických extrémů. Jasně se hlásit k demokratickým hodnotám není jen morální postoj. Chceme-li demokracii udržet v naší části světa, jde o velmi strategický přístup, za který nesete odpovědnost i Vy.

V Praze, 31. srpna 2015

Výzvu již podpořilo 39 organizací:

Forum 2000
Člověk v tísni
Nadace Open Society Fund Praha
Český helsinský výbor
NESEHNUTÍ
Agora Central Europe
Evropské hodnoty
Europeum
Občanské Bělorusko
Antikomplex – hnutí proti xenofobii
Archipelag
Centrum pro studium demokracie a kultury
Prague Pride
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Výbor pro vězněné spisovatele při Českém centru PEN klubu
Berkat
Van Lang
Post Bellum
Nadace Partnerstvi
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER
INEX – sdružení dobrovolných aktivit
Glopolis
Barma Center Prague
Oživení
Potala
Fairtrade Česko a Slovensko
Mezipatra
PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Centrum aplikované ekonomie
Frank Bold
Nadace rozvoje občanské společnosti
OPONA
Občanské sdružení PANT – Moderní dějiny.cz
Revue Babylon
Skautský institut
Sdružení pro integraci a migraci
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Podhradí

Pokud chcete podpořit tuto výzvu, napište nám na nediktatorum@gmail.com