Politická participace Vietnamců v České republice


Večer na téma: Politická participace Vietnamců v České republice

Poprvé proběhl výzkum, který do hloubky zkoumá politickou participaci Vietnamců na území České republiky napříc generacemi. O první generaci zdejších Vietnamců lze říci, že téměř každý si s sebou nese nějaký ten příběh, plný překážek a těžkostí. Oproti tomu je zde druhá generace, která vyrůstala po Sametové revoluci a v dobách, kdy se tehdejší Československo vracelo zpět do Evropy. Dnes se tato generace realizuje skoro ve všech oblastech české společnosti. Je to generace integrovaná, sebevědomá a čím dál více se stává oficiálním hlasem vietnamské komunity.

Sdružení Văn Lang s radostí představí jednu z mnoha tváří druhé generace, slečnu Ngô Thu Thảo, a její výzkum v rámci diplomové práce na Masarykově univerzitě v Brně.

Jako u předchozích diskuzních večerů Văn Langu bude program rozdělen na dvě části: prezentaci výzkumu autorky a následnou přímou diskuzi. Tento večer je také mimo jiné příležitostí k tomu, aby se Vietnamci z různých generací spolu setkali, výměňovali názory či sebereflektovali. Tato vzájemná mezigenerační diskuze je to, o co Văn Lang vždy usiloval.

Čas: 18:00-20:30 7. dubna 2017

Dále bude následovat neoficiální program, kdy se u piva může každý zapojit do diskuze dle vlastního uvážení.

Jazyk: český, bez překladu.
Vstup: volný

Kontakt:
Nguyen Quoc Vu (736 440 753)
Pham Huu Uyen (603 411 089)