Vláda zpřísňuje kontroly na studentských kolejích


Studenti byli varováni, aby nekritizovali vládu. Obrázek se svolením Tuoi Tre

Vláda zavádí nová pravidla, která se zdají být zaměřená na potlačování politické aktivity na univerzitních kolejích. Podle směrnice vydané ministerstvem školství bude studentům zakázáno zveřejňovat na internetu komentáře kritické vůči vládě. Tyto nové předpisy vejdou v platnost 23. května. Po tomto termínu bude porušení trestáno upozorněním, vyloučením nebo trestním stíháním. Studentům bude zakázáno "komentovat nebo sdílet na internetu informace, které jsou obscénního nebo násilného charakteru, ohrožují státní bezpečnosti, jsou proti straně či státu, anebo poškozují a očerňují určité organizace a jedince". Tyto zákazy politické povahy jsou součástí dlouhého seznamu potenciálních přestupků, mezi něž patří hazard, kouření, pití a sexuální obtěžování. Někteří aktivisté si stěžují, že omezování vyjadřování na internetu porušuje právo na svobodu projevu, která je teoreticky garantovaná ústavou.

Za účelem zastrašovat

Nedávných kampaní občanské společnosti proti vládní politice - včetně loňské kampaně proti kácení starých stromů, které lemují některé z nejmalebnějších ulic v Hanoji se zúčastnila také malá skupina studentů. Provládní studentské organizace bedlivě sledují všechny studentské činnosti, které nejsou oficiálně povolené. Studenti, kteří jsou politicky aktivní, říkají, že byli profesory a správci školy varování kvůli svým aktivitám.

Zpřísněna kontrola užívání internetu poskytuje vládě další možnost k zastrašování a pronásledování studentů, kteří se snaží odporovat státním orgánům. Studenti tvoří jádro mnoha demokratických hnutí v Asii, včetně Jižní Koreje, Taiwanu a Číny.

Zdá se, že v době, kdy sociální sítě získávají monopol ve sdílení informací a vystavují komunistickou stranu kritice způsobem dříve naprosto nemyslitelným, rozhodla se vietnamská vláda držet vietnamské studenty pod kontrolou, jak nejvíc to jde.