Přísný policejní náčelník se stává prezidentem


Tran Quang Dai se vychloubal svým úspěch v umlčování vládní kritiky (obr. Reuters)

Jako šéf vietnamské policie vstoupil ve známost jako hlavní pronásledovatel krutě potíraného disentu.
Jako prezident se Tran Dai Quang stává veřejným představitelem Vietnamu; jedním z jeho prvních úkolů bude setkání s prezidentem Obamou u příležitosti jeho návštěvy letos v květnu.
V Národním shromáždění, loutkovém orgánu Komunistické strany, byl Quang zvolen s 90 % hlasů – šlo o rozhodnutí, kterého bylo dosaženo již na sjezdu Komunistické strany v lednu.
Během soupeření o vůdcovskou pozici se policejní generál otevřeně chlubil svými úspěchy v potlačování vládních kritiků a rodících se demokratických hnutí.
Prezidentský post má především symbolický význam, ovšem jakožto jeden ze „čtyř pilířů“ vietnamského kolektivního vedení má značnou prestiž.
Někteří analytici to považují za generálův odrazový můstek k nejvyššímu z vedoucích postů, pozici generálního tajemníka Komunistické strany. Generál je mimochodem jedním z několika bývalých činitelů veřejné bezpečnosti a prosazovatelů moci Komunistické strany, kteří byli zvoleni do vyšších pozic ve vedení.

Narůstající intolerance

Jmenování přišlo v době značného ochlazování politického klimatu, během něhož nedávno došlo k zatčení a přísnému potrestání několika známých blogerů.
Aktivisté říkají, že se obávají dalšího zatýkání, zatímco úřady projevují narůstající intoleranci vůči disidentům a kritikům vládních opatření.
Generál Quang loni dodal Národnímu shromáždění podrobné informace o svém úsilí v potlačování kritických hlasů. Prohlásil, že během tří a půl roku od jeho příchodu do úřadu policie řešila 1410 případů týkajících se národní bezpečnosti.
Uvedl, že opoziční aktivisté ve jménu demokracie a lidských práv zřídili nezákonně více než 60 skupin a organizací, zahrnujících okolo 350 osob z 50 měst a provincií.
Dále ve své řeči prohlásil, že policie napadla, rozdělila a izolovala vůdčí postavy opozičního hnutí, které se pokoušelo shromáždit síly v podobě občanských organizací.
Jeho jmenování bude následováno formálním “zvolením“ Nguyen Xuan Phuca novým premiérem.
Ten je považován za poměrně nevýrazného byrokrata bez jednoznačné politické orientace.
Phuc sloužil jako zástupce politicky ambiciózního hospodářského reformátora Nguyen Tan Dunga, který byl hlavní obětí lednových půtek o vůdčí pozice.