EU je obviněna ze špatného administrativního postupu při vyjednávaní obchodní dohody


Evropská ombudsmanka obvinila Evropskou komisi ze špatného úředního postupu, neboť ta v rámci dohody o volném obchodu s Vietnamem neprovedla posouzení dopadu dohody na lidská práva.
Emily O'Reilly sdělila Podvýboru pro lidská práva, že neochota Komise provést audit je v rozporu s duchem článků Lisabonské smlouvy.
Lidskoprávní sdružení uvítala její zjištění, jež je podle nich důležitým precedentem, který by mohl být využit k prosazení silnějších záruk v otázce lidských práv před ratifikací dohody o volném obchodu.
Vyjednávání o dohodě o volném obchodu mezi Vietnamem a EU byla ukončena loni v prosinci. Dohoda ještě musí být podepsána Radou Evropské Unie a certifikována parlamentem EU.
„Třebaže snad Komise posouzení o dopadech na lidská práva ze zákona napřed provést nemusela, její rozhodnutí tento krok neučinit ukazuje na její selhání jednat v souladu s nejvyššími hodnotami a principy, na kterých se zakládá EU. Je to pro mě špatný úřední postup,“ prohlásila ombudsmanka O’Reilly ve své prezentaci.
Poznamenala, že Komise si byla plně vědoma stavu pokračujícího porušování lidských práv ve Vietnamu, avšak rozhodla se tuto otázku řešit až po uzavření obchodní dohody či v úplně jiném kontextu.
Se svými závěry vystoupila na základě stížností Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a Vietnamské Komise pro lidská práva (VCHR).

Komise odmítla

Ombudsmanka O’Reilly podotkla, že spolu s Evropským Parlamentem žádala, aby posouzení bylo provedeno už minulý rok, předtím, než vyjednávání o dohodě o volném obchodu budou ukončena. Dodala, že toto doporučení bylo Komisí odmítnuto.
„Zastávám poměrně jednoduchý názor, že toto je otázka, kterou je lepší položit před, spíše než po ukončení jakékoliv obchodní dohody. Předchozí posouzení možných dopadů na lidská práva je nezbytným preventivním nástrojem, jehož účelem je předpovídat negativní důsledky navrhovaných dohod a předcházet jim. Alternativou je identifikovat problémy po uzavření dohody a následně se snažit o jejich nápravu… Nejsem vůbec přesvědčena, že takový postup je přijatelný,“ uvedla.
Uzavřela, že argument Komise pravící, že problematika lidských práv by mohla být a bude projednávána v řadě jiných kontextů a fór, není přesvědčivý.
„Poukázala jsem na to, že Komise si dobře uvědomuje specifickou situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu, a tedy i důležitost posouzení dopadů dohody o volném obchodu na lidská práva. Dále jsem si vědoma toho, že Komise dobře ví, jak tento nástroj – posouzení o možných dopadech na lidská práva – funguje a jak užitečný je,“ prohlásila.

Konkrétní krok

Organizace pro lidská práva hlásí, že závěry ombudsmanky podpoří jejich pozice, až se dohoda o volném obchodu dostane do Evropského Parlamentu k ratifikaci.
„Rozhodnutí ombudsmanky je konkrétním krokem správným směrem k zajištění, aby EU při svých obchodních a investičních opatřeních bránila lidská práva. To je něco, co by měli mít na mysli a podporovat poslanci Evropského parlamentu,“ vyjádřil se Karim Lahidji, prezident FIDH.
Organizace pro lidská práva ve Vietnamu uvádějí, že loni během obchodních vyjednávání s EU a USA vláda zmírnila své právní zákroky proti disidentům. Někdy ovšem dodávají, že došlo ke zvýšení napětí, k nárůstu počtu fyzických útoků a pronásledování kritiků vlády.
„Svým rozhodnutím ombudsmanka stanovila důležitý precedens a Evropský parlament by jej měl využít k prosazení silnějších záruk ve sféře lidských práv předtím, než bude dohoda o volném obchodu s Vietnamem uzavřena,“ prohlásil Vo Van Ai, prezident VCHR.
„EU by měla zavést posouzení o dopadech ve sféře lidských práv jako povinný předstupeň ke všem obchodním a investičním dohodám, aby země usilující o obchodní vztahy s EU nemohly těžit ze zvýhodněných obchodních či investičních vztahů na pozadí porušování lidských práv svého lidu,“ řekl.