SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZA PROPUŠTĚNÍ NGUYEN VAN DAI A LE THU HA


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZA PROPUŠTĚNÍ
NGUYEN VAN DAI A LE THU HA

7. ledna 2016

Významný vietnamský právník a obhájce lidských práv Nguyen Van Dai (46) a jeho kolegyně Le Thu Ha (33) byli 16. prosince 2015 zatčeni ve svém domě a kanceláři v Hanoji. Oba byli obviněni ze "šíření propagandy proti Vietnamské socialistické republice" podle článku 88 vietnamského trestního zákoníku, který vláda běžně a svévolně uplatňuje k potlačení kritických hlasů.


Nguyen Van Dai a Le Thu Ha jsou doposud drženi ve věznici B14 v Hanoji. Veškeré žádosti aktivistů, aby je směli navštívit, byly zamítnuty a jsou zde obavy z mučení a dalších forem špatného zacházení. V případě odsouzení jim hrozí trest až 20 let odnětí svobody.

Žádáme vietnamskou vládu, aby ctila své mezinárodní a vnitrostátní závazky a neprodleně a bezpodmínečně propustila pana Nguyen Van Dai a paní Le Thu Ha na svobodu.

Zároveň vyzýváme mezinárodní společenství, aby nezůstalo nečinné a vyvíjelo nátlak na vietnamskou vládu v souvislosti s tímto případem, který má vážný negativní vliv na svobodu projevu ve Vietnamu.

Během Nguyenova zatčení asi 20 policistů důkladně prohledalo jeho byt a zkonfiskovalo mu laptop, bankovní výpisy a mnoho dalších osobních věcí. Jeho byt zůstává pod přísným dohledem.

Nguyen je známý jako mírumilovný bojovník za pluralitní demokracii a obhájce lidských práv ve Vietnamu. Svůj život zasvětil poskytování právní pomoci nejvíce zranitelným a bezmocným lidem.

Za svou práci byl Nguyen opakovaně terčem neoprávněných perzekucí. V roce 2007 byl odsouzen podle článku 88 trestního zákoníku (šíření propagandy proti státu) k 4 letům ve vězení a na další 4 roky byl umístěn do domácího vězení. V té době vedl semináře pro studenty o základech svobodné společnosti a právního státu.

Od svého propuštění z vězení v roce 2011 se stal obětí nespočetných případů obtěžování a pronásledování vedených policisty. V den zatčení nebyl Nguyen ještě zcela zotaven po zlověstném útoku ze dne 6. prosince, kdy ho napadli muži v maskách poté, co se zúčastnil setkání u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Byl zbit, okraden, a pohozen na ulici.

Vietnam ratifikoval Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), který ochraňuje právo na svobodu přesvědčení a projevu (článek 19), a právo na osobní svobodu a bezpečnost, které zahrnuje právo nebýt vystaven svévolnému zadržení a zatčení (článek 9).


Základní zásady OSN pro roli právníků výslovně stvrzují, že právníci mají "nárok na svobodu projevu, vyznání, sdružování a shromažďování" a že "mají mít právo účastnit se veřejné diskuse o tématech týkajících se práva, výkonu spravedlnosti a podpory a ochrany lidských práv". Základní zásady rovněž stanovují řadu záruk, které mají zajistit, aby právníci byli schopni plnit svou profesionální úlohu bez nepatřičného vměšování.

Navíc, vietnamská ústava ochraňuje právo na svobodu přesvědčení a projevu (článek 25) a zaručuje, že žádný občan nemůže být zatčen bez soudního příkazu a že zatčení a zadržení musí být v souladu se zákonem (článek 20).

Proto důrazně žádáme vietnamské úřady, aby v souladu se závazky Vietnamu v oblasti lidských práv zrušily všechna obvinění vznesená proti panu Nguyenovi a paní Le, kteří pokojně vykonávají aktivity na podporu a ochranu lidských práv.

Dále žádáme mezinárodní společenství, aby na nejvyšší možné úrovni intervenovalo za urychlené propuštění těchto dvou obhájců lidských práv.

Podepsali:

1. Amnesty International – Velká Británie
2. Christian Solidarity Worldwide - Velká Británie
3. Front Line Defenders – Irsko
4. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation – Jižní Afrika
5. Civil Rights Defenders – Švédsko
6. International Service for Human Rights – Švýcarsko
7. International Commission of Jurists – Švýcarsko
8. Freedom House – USA
9. Human Rights Foundation – USA
10. Humanitarian China – USA
11. National Congress of Vietnamese Americans – USA
12. People In Need – Česká republika
13. Van Lang –Česká republika
14. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) – Thajsko
15. Foundation for Community Educational Media – Thajsko
16. SHANAH – Barma
17. Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) – Indonésie
18. The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) – Indonésie
19. Legal Aid Center for the Press (LBH Pers) – Indonésie
20. ASEAN SOGIE Caucus – Filipíny
21. Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) –USA, Austrálie, Kanada & Evropa
22. Brotherhood for Democracy – Vietnam
23. Civil Society Forum – Vietnam
24. No-U Mien Trung – Vietnam
25. Vietnam Path Movement – Vietnam
26. Vietnamese Political & Religious Prisoners Friendship Association – Vietnam