Celosvětový den hladovky za svobodu všech vězňů svědomí ve Vietnamu


Věc: Celosvětový den hladovky za svobodu všech vězňů svědomí ve Vietnamu.
Pořadatel: Hnutí We Are One (Jsme zajedno) 
Čas konání: od 8.00 dne 25. 7. 2015 do 8.00 dne 26. 7. 2015.
Místo konání: ve více než 20 městech z 15 zemí celého světa.Dne 3. 7. 2015

- Radě OSN pro lidská práva.
- Výboru OSN pro lidská práva
- Zahraničním zastupitelstvím ve Vietnamu
- Mezinárodním organizacím pro lidská práva
- Mezinárodním zpravodajským a mediálním agenturám.

Na základě principu "Jsme za jedno" -  bojujeme za svobodu vězňů svědomí ve Vietnamu. Rozhodli jsme se stanovit den 25. 7. 2015, Celosvětovým dnem hladovky za svobodu vězňů svědomí ve Vietnamu.

Hladovka je dalším krokem Hnutí We Are One (Jsme zajedno) nhanquyen2015.net, který chce odsoudit vážná porušování lidských práv ve Vietnamu a požádat Radu OSN pro lidská práva a její členské země k odpovídajícím opatřením proti tomu.

Vyzýváme lidi na celém světě, kterým není otázka lidských práv lhostejná, aby se připojili. Vyzýváme ke sdílení a šíření informací o zločinech, ke kterým ve Vietnamu dochází. Naším cílem je informovat mezinárodní komunitu a donutit vietnamskou vládu, aby plnila své závazky vůči Všeobecné deklaraci lidských práv.

Vyzýváme představitele organizací a institucí pro lidská práva a zároveň zpravodajské a mediální agentury, aby sledovaly průběh hladovky, obzvláště hladovku vyhlášenou ve Vietnamu. Jejich přítomnost a informování přispěje ke zlepšení stavu lidských práv a pomůže zabránit případnému dalšímu násilí, které by mohla vietnamská vláda použít vůči nenásilným účastníkům této akce ve Vietnamu.

Čas a místo konání: Od 10:00 do 18:00, 25. července 2015 na Václavském nám.
 
Občanské sdružení Van Lang a přátelé
Zastupující za Hnutí We Are One (Jsme zajedno) 

Pro více informací a aktualizace o Celosvětovém dni hladovky za svobodu vězňů svědomí ve Vietnamu nás kontaktujte na:

Email: HRforVN2015@gmail.com
Website: http://nhanquyen2015.net
Facebook: https://www.facebook.com/tongtuyetthuc1

Anebo:

Email: vanlang@vanlang.eu
Website: www.vanlang.eu