Tiskové prohlášení spolku Van Lang z.s. k návštěvě předsedy Vietnamské vlády v ČR


Předseda vietnamské vlády při vystoupení před vietnamskou komunitu v České republice večer 17. dubna 2019 v obchodním centru SAPA v Praze 4 u příležitosti oficiální návštěvy České republiky vyzval komunitu k převychování některých zlomyslných reakcionářů, kteří měli kdysi silnou vazbu k vlasti, ale se obrátili proti režimu a aby byla jejich příkladem. Zdůraznil: "Není jich mnoho, přesto se tito zlomyslní jedinci, reakcionáři pronikají ve velké míře do naší komunity " a nabádal svaz Vietnamců k "monitorování a maximálnímu omezování takovýchto organizací". A dodal: "Dokonce byl některým odepřen vstup do Vietnamu, protože v některých věcech přeháněli".

Video zde

Spolek Van Lang považuje za nezbytné, aby se k tomu vyjádřil. Před návštěvou předsedy Nguyen Xuan Phuc se spolek Van Lang obrátil na pana ministra zahraničních věci formou dopisu, ve kterém spolek Van Lang vyjádřil svou podporu bilaterálních vztahů a žádal Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby souběžně s rozvojem obchodních vztahů ČR vytrvale upozorňovala Vietnam na rostoucí míru porušování lidských a občanských práv.

Zároveň spolek Van Lang žádal Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby žádalo vietnamskou delegaci o vysvětlení, proč byl některým členům spolku odepřen vstup do Vietnamu či zamítnuta žádost o vízum.

Spolek Van Lang je proti tomu, aby své aktivity byly považovány za reakcionářské a protistátní. Spolek Van Lang nikdy nikoho ke svržení vietnamského režimu nevyzýval. Spolek Van Lang se hlásí k prosazování lidských práv a činnosti spolku v této oblasti nemusí souviset s existencí režimu. Je to jen obvyklý způsob nespravedlivého obviňování a stíhání lidskoprávních aktivistů ve Vietnamu. Jako jeden z nejvyšších představitelů vietnamské vlády premiér Nguyen Xuan Phuc vyzval svaz Vietnamců k takovým činům, jako „monitorování, omezování“ jiných občanských spolků a to v cizí, suverénní zemi, což je nezákonné a diplomatické faux pas. Případy únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionáře Trinh Xuan Thanh v Berlíně, anebo únosu blogera Truong Duy Nhat v Thajsku nejsou ještě zapomenuty, a nyní svou výzvou de facto narušil i svrchovanost České republiky.

Spolek Van Lang se zajímá o společenská témata koncepčního charakteru, svým úsilím přispívá společnosti tak, aby se komunita sama změnila k lepšímu. Spolek se ze zásady nedohaduje ani s jinou organizací či jednotlivci, snaží se zachovávat zdrženlivý postoj.

Není na čase nastolit otázku, jakou roli hraje Svaz Vietnamců ve struktuře vietnamské Národní fronty a jestli jeho činnosti jsou v souladu se zákony české republiky? Vietnamská komunita ještě nezapomíná, jak v minulosti tento svaz zasahoval do občanského života vietnamské komunity, např. vyvíjel tlak na zrušení smlouvy o pronájmu místnosti v areálu obchodního centra SAPA, kde by měla proběhnout akce spolku Van Lang, anebo nechal odpojit elektřinu, aby nutil pořadatele z vietnamské komunity zrušit vzpomínkovou událost ke dni 17. února, když předchozím nátlakem nedokázal odvrátit jejich záměr. Nebylo by obtížné najít další činy, jimiž svaz šel proti společenským normám české republiky, která v průběhu dějin získala mnoho zkušeností a proto je na takovéto činy citlivá.

Van Lang z.s.
V Praze 27.4.2019

-------------------------
Výňatky z projevu premiéra Nguyen Xuan Phuc v obchodním centru Sapa dne 17. dubna 2019

Jedna věc, na kterou bych vás chtěl upozornit. Není jich mnoho, přesto se tito zlomyslní jedinci, reakcionáři pronikají ve velké míře do komunity. Včera jsem jednal s (není dobře slyšet) Je jich jen hrstka, je naše povinnost tomu zabránit. Ne, že by premiér a kompetentní orgány nevěděli o těchto aktivitách. Jde o jedince, kteří odešli a kdysi měli silnou vazbu k vlasti, a pak se tito špatní lidé, reakcionáři obrátili proti vlasti prostřednictvím různých organizací a je třeba tomu vyhnout, zejména zde v České republice – v zemi, která má Vietnam ráda. Přeji, abyste měli silnou komunitu k monitorování, maximálnímu omezování takovýchto organizací, které jdou proti vlasti. Jsou tady, není jich mnoho, však musíme vyjasnit tento stav.

Radím vám, vážení, vraťte se k poctivé cestě, starejte se o živobytí, o vybudování vlasti, než podniknout kroky proti ní. Máme nedostatky v některých věcech, mají všude nějaké nedostatky, není to jen ve Vietnamu. I v kapitalistických zemích, i v předních průmyslově vyspělých zemích jsou korupce, negativní jevy a další problémy.

Naším cílem je prosperita vlasti a lidu, aby lid byl bohatý a země mocná, společnost byla spravedlivá, demokratická a civilizovaná (mluvil velmi rychle, další kontrola by byla vhodná) tak obracíme naši pozornost na tyto směry, obracíme se na vlast. Jsme připraveni naslouchat doporučení, stížnosti lidu, avšak vybudovat vlast, bránit vlast a režim je nikým neodvratitelný směr, který nám Strana přijala (je třeba ověřit) a žádné síly nemohou zabránit zemi a vlasti v těchto věcech. Přál bych, aby naši krajané kromě vzdělávání prostřednictvím komunitních spolků vyzývali poctivé jedince v komunitě zaměřit na vlast. Některým byl dokonce odepřen vstup do země, až takhle, protože přeháněli v některých věcech. Tak přeji, aby jak obchodní centrum SAPA, tak i Vietnamci žijící v Praze a v ČR šli příkladem jiným organizacím nebo vietnamským komunitám v jiných zemích tak, aby se neopakovala podobná situace.

Mluvil jsem tu asi už více než dost, bylo to zbytečně dlouho, protože jejich počet je příliš malý v porovnání s vaším cítěním a upřímností vůči nám, v porovnání s Vaším upřímným citem k nám, s láskou ve vás všech k naší vlasti Vietnamu.