Osmibodové Požadavky vietnamského lidu v roce 2019


Osmibodové Požadavky vietnamského lidu v roce 2019

Tyto požadavky jsou adresovány:

- Prezidentu Vietnamské socialistické republiky, předsedkyni Národního shromáždění, premiéru Vietnamské socialistické republiky
- vietnamským spoluobčanům žijícím mimo Vietnam a ve Vietnamu
- Generálnímu tajemníkovi OSN
- Mezinárodním diplomatickým organizacím ve Vietnamu

Vaše excelence/dámy a pánové,

před 100 lety, v roce 1919, vznikla petice "Požadavky Annamského lidu", napsaná skupinou vietnamských patriotů a podepsaná pod pseudonymem NguyenAiQuac, která byla následně zaslána na Versailleskou konferenci, pořádanou v Paříži ve Francii vítěznými národy první světové války.

Požadavky obsahovaly 8 následujících bodů, požadavků na tehdejší francouzskou koloniální vládu:

1. Všeobecná amnestie všech místních odsouzených vězňů;
2. Reforma indočínského legislativního systému, aby poskytl místním obyvatelům stejné právní záruky, jaké mají Evropané; definitivní zrušení všech zvláštních soudů, které sloužily jako nástroj k terorizování a utlačování nejčestnější části obyvatelstva v Annamu;
3. Svoboda tisku a svoboda slova
4. Svoboda sdružování a svoboda shromažďování
5. Svoboda emigrace a svoboda cestování do zahraničí
6. Svoboda vzdělávání a založení technických a odborných škol ve všech provinciích pro místní obyvatelstvo;
7. Nahrazení systém dekretů systémem zákonů
8. Trvalá přítomnost zástupců místních obyvatel ve francouzském parlamentu, kteří pomohou parlamentu k pochopit potřeby a zájmy obyvatel.

Během posledních 100 let položily miliony Vietnamců z elity národa svůj život za to, aby byla prosazena základní práva definovaná v Požadavcích z roku 1919. Vietnamská komunistická strana, jediná strana, která vládne ve Vietnamu, tvrdí, že jejich vůdce Ho Či Minh byl ve skutečnosti NguyenAiQuac, signatář Požadavků 1919. Nicméně o století později, za totalitního vedení Komunistické strany Vietnamu, většina bodů uvedených v Požadavcích 1919 není respektována, případně jsou body zkresleny, omezeny na minimum nebo zcela porušovány. A to přesto, že jsou zakotveny v Ústavě Vietnamu nebo jsou předmětem závazků vietnamské vlády v mezinárodních dohodách a prohlášeních, jichž je vláda signatářem. Proto, abychom připomněli 100. výročí osmibodových Požadavků 1919, my - Vietnamci, milující naši svobodu, demokracii a spravedlnost, žijící ve Vietnamu a jiných zemích, vyhlašujeme následující požadavky roku 2019:

1. Bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů, vězňů svědomí a těch, kteří praktikovali své právo na svobodu projevu a byli svévolně obviněni vietnamským soudem za "rušení veřejného pořádku", "protistátní propagandu", "pokus o svržení vlády lidu";
2. Iniciování zásadní reformy legislativního systému která by občanům zajistila stejné justiční záruky a zrušila zákony a zvláštní zákony, sloužící jako nástroj k terorizování a utlačování nejčestnějších obyvatel (např. těch, kteří se zúčastnili pokojné demonstrace za svá legitimní práva, ochránců životního prostředí, obránců suverenity Vietnamu, těch, kteří odvážně kritizují statní politiky; a politických oponentů);
3. Respektování svobody tisku a svobody slova, uznání soukromých sdělovacích prostředků, zrušení cenzury ve všech podobách (včetně požadavků na kontrolovávání informací na internetu);
4. Vydávání a řádné uplatňování zákonů o sdružování, zajišťující právo na sdružování a shromažďování.
5. Garance práva na volný pobyt a pohyb ve Vietnamu, práva na volný výjezd do zahraničí a návrat domů;
6. Prosazování práva na vzdělávání, akademické svobody, práva vysokých škol na svou samosprávu, depolitizaci školství;
7. Zajištění ústavnosti všech zákonů a předpisů, veřejného referenda o právních předpisech, které mají zásadní dopad na životy většiny obyvatel a budoucnost země. Ctění právního řádu místo řízení státu stranou (komunistickou) a postupný přechod k dělbě moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní.
8. Vytvoření svobodného, spravedlivého a transparentního volebního systému (včetně práva být zvolen zákonným způsobem) a odstranění systému "strana se rozhodne, lidé volí".

Jsme hluboce přesvědčeni, že splnit tyto osmibodové Požadavky ohledně základních práv občanů je jediná cesta, jak dostat Vietnam z dnešní bezvýchodné ekonomické a demoralizující společensko-politické situace a z reálné hrozby ztráty suverenity ve prospěch zahraniční mocnosti, aby mohl být postupně nastolen udržitelný rozvoj za účelem stát se prosperujícím, demokratickým, spravedlivým a civilizovaným národem.

Vyzýváme všechny vietnamské občany, aby uplatňovali svá ústavní práva, nečekali na něčí povolení a aby vyvíjeli tlak na vládu na zavedení zákonů, které by zaručovaly ústavní práva a tvrdě trestaly kohokoliv a jakékoliv entity, které brání občanům Vietnamu uplatňovat svá práva.

Tímto pokorně žádáme OSN a státy, které spolupracují s Vietnamem, aby vzaly na vědomí tyto požadavky a přání Vietnamského lidu a případně přispěli vhodnými intervencemi k jejich realizaci.

V Hanoji dne 19. prosince 2018