Spolek Van Lang poděkuje Evropskému parlamentu a českým poslancům Evropského parlamentu za jeho usnesení ze dne 15.11.2018 pod názvem "Vietnam, zejména situace politických vězňů


Vážený pane poslance Jan Zahradil, místopředseda výboru pro mezinárodní obchod a stálý zpravodaj Evropského parlamentu pro dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA).

Vážení poslanci/poslankyně České republiky v Evropském parlamentu,

Především my - Spolek Van Lang – chceme poděkovat Evropskému parlamentu za jeho usnesení ze dne 15.11.2018 pod názvem "Vietnam, zejména situace politických vězňů", v němž mimo jiné vyzývá EU, aby sledovala situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu a spolupracovala s příslušnými orgány a všemi zúčastněnými stranami na jejím zlepšování.

Žijeme a pracujeme v České republice, v prostředí, které sice není dokonalé, ale je přímým výsledkem Sametové revoluce a je demokratické. Jsme přesvědčeni o nutnosti zdůrazňovat a prosazovat demokratické hodnoty v každodenním životě. Díky Sametové revoluci si lépe uvědomujeme právo vyslovit nahlas svůj názor. Toto občanské právo jsme také uplatnili Vám adresovaným otevřeným dopisem ze dne 8.10.2018.

Když jsme kráčeli po boku českých občanů v Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu, lépe jsme si uvědomili naléhavou nutnost nepolevovat a neustále aktivně chránit a podporovat liberální demokracii, jejímž základem je svoboda slova a dodržování lidských práv. Je vidět, že tady v České republice je občanská kontrola důležitým nástrojem dobrého fungování společnosti.

Proto podporujeme Dohodu o volném obchodu mezi Vietnamem a EU a zároveň srdečně vítáme a velmi si vážíme usnesení Evropského parlamentu z 15. listopadu, které staví otázku lidských práv do centra pozornosti a coby základ všech současných i budoucích bilaterálních dohod mezi Vietnamem a EU. Velmi nás potěšila vyjádření k této problematice na půdě Evropského parlamentu od paní poslankyně Michaely Šojdrové a pana poslance Stanislava Polčáka.

Po schválení zákona o kybernetické bezpečnosti, který ve Vietnamu vstoupí v platnost 1. ledna 2019 a obsahuje klauzule, které jsou v přímém rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské Unie, Vás dále žádáme:

- požádejte Vietnam o propuštění vězňů svědomí, např. Tran Huynh Duy Thuc, Tran Thi Nga a dalších náboženských vězňů. Je to jeden ze způsobů, jímž by vietnamská vláda mohla projevit svou ochotu splnit své závazky vůči mezinárodním úmluvám lidských práv, které Vietnam podepsal, např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (Vietnamem podepsán v r. 1982)

- požádejte Vietnam o zabezpečení zájmů pracovníků, kteří budou touto Dohodou o volném obchodu přímo ovlivněni, a to konkrétně zakotvením jejich práva na založení nezávislé odborové organizace ve znění Dohody. Dle našeho názoru je nezávislý odbor, nástroj pracovníků a řemeslníků k obhajování svých práv a prosazování svých zájmů, jedním z možných prostředků ke snižování nespravedlnosti a bezpráví přítomných vždy a v každé společnosti; odborová organizace by svým způsobem přispěla i k vytváření a udržování stabilního prostředí, které je žádané pro dlouhodobé obchodní dohody

Na závěr chceme Vám a českým poslancům poděkovat, že nadále a doopravdy představujete hodnoty, které vedly k tomu, že Česká republika stála plnohodnotným členem Evropské Unie.

Spolek Van Lang Email: vanlang@vanlang.eu
Website: http://www.vanlang.eu/