Otevřený dopis českým poslancům Evropského parlamentu


V Praze, 8. Října 2018

Otevřený dopis českým poslancům Evropského parlamentu

Vážené dámy, vážení pánové,

Spolek Van Lang v Praze chce tímto vyjádřit velkou obavu z Dohody o volném obchodu mezi Vietnamem a Evropskou Unií.

Vietnam je plnohodnotným členem OSN a signatářem mnoha mezinárodních úmluv o lidských právech, mezi nimiž je i Úmluva o občanských a politických právech (1982). Navzdory tomu pokračuje Vietnam v zatýkání a zavírání pokojných lidskoprávních aktivistů do vězení.

V červnu letošního roku (2018) vietnamské Národní shromáždění schválilo tzv. Kybernetický zákon (Zákon o kybernetické bezpečnosti), který mezinárodní lidskoprávní organizace ostře odsuzují kvůli nejasně definovaným klauzulím, které mohou být snadno zneužitelné k potlačování lidských práv. Tento Kybernetický zákon navíc umožňuje státu sledovat a sbírat velké množství dat, včetně osobních informací občanů, firem a organizací, což představuje hrozbu i pro české firmy a firmy Evropské unie, které podnikají ve Vietnamu.

Jedním ze základních cílů zahraniční politiky České republiky je podpora celosvětového úsilí o zajištění důstojného života, doslova: ̈Česká zahraniční politika vychází z principů univerzality a nedělitelnosti lidských práv, v rámci nichž jsou práva občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní nezbytnou podmínkou pro naplnění důstojné existence, a jejich upírání představuje újmu na lidské důstojnosti a může být zdrojem mezinárodní nestability ̈.

Proto Vás, poslance České Republiky Evropského parlamentu, urgentně žádáme:

- upozorňujte na vážná porušování lidských práv a svobody slova ve Vietnamu
- požádejte Vietnam o propuštění vězňů svědomí ve Vietnamu
- požádejte Vietnam o zabezpečení zájmů dělníků, kteří budou touto Dohodou o volném obchodu přímo ovlivněni, a to zakotvením jejich práva na založení nezávislé odborové organizace ve znění Dohody; toto zakotvení práva na založení odborové organizace by mělo být jednou z podmínek uzavření Dohody.

To, co se dnes děje ve Vietnamu, se dříve stávalo v Československu. Svými zkušenostmi Česká republika hraje významnou úloh u v boji za lidská práva ve světovém měřítku. Přejeme si, abyste byli pravými zástupci své země a nositeli tohoto ducha.

S Úctou,
Občanský spolek Van Lang
Svitákova 2730/14, 201/B1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
CZECH REPUBLIC
email: vanlang@vanlang.eu