Podpora nejen pro rybáře z farnosti Song Ngọc


Rybáři z farnosti Song Ngọc a z jiných vesnic Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, provincie Nghệ An jsou obětmi ekologické katastrofy způsobené taiwanskou firmou Formosa. Nikomu z nich se nedostalo spravedlivého odškodnění, proti tomu se postavili a společně žalovali firmu Formosu. Jelikož se jim nepodařilo pronajmout žádný dopravní prostředek, dne 14. 2. 2017 se rozhodli jít pěšky 170 km, aby mohli společně podat žalobu soudu, který sídlí v provincii Ha Tinh. Původně měli objednané autobusy, ale místní autority zabránily tomu, aby předem objednané autobusy svezly rybáře z farnosti Song Ngọc k soudu v Kỳ Anh. Nejméně 30 lidí bylo brutálně mláceno, bito a zadrženo vietnamskou policií, důvodem zřejmě bylo, že se rybáři rozhodli projít 170 km, aby podali žalobu! Tyto brutální útoky na vietnamské rybáře ze strany vietnamské policie vážným způsobem porušily vietnamskou ústavu a mezinárodní úmluvy o lidských právech, jejichž signatářem Vietnam je.

Zásadně odsuzujeme toto kruté a nelidské zacházení vietnamské policie a těch, kteří napomáhali polici k jejich činům, ke kterému došlo 14.2. Jako svobodní občané s čistým svědomím odsuzujeme toto chování a chceme vyjádřit podporu spravedlnosti, svobodě a těm, kteří se odhodlali bojovat za tyto hodnoty, které ve vietnamské společnosti již dlouho chybí. Tímto zároveň odmítáme zlo a snažíme se probudit v každém z nás to dobré. Mlčení o útocích a bránění občanů přístupu ke spravedlnosti, je cestou k šíření zla ve společnosti.

Demonstrace pořádaná spolkem Van Lang 5. 3. 2017 před vietnamským velvyslanectvím v Praze je podporou nejen pro rybáře z farnosti Song Ngọc, ale je též podporou těm, kteří se nebáli a odvážili se bojovat za spravedlnost a svobodu pro Vietnam.

Přijďte nás a lidi bojující za spravedlnost a svobodu podpořit!

Čas: 16:00, 5.3.2017
Místo: Před vietnamským velvyslanectvím. Plzeňská 214/2578, 150 00 Praha 5
Kontakt: vanlang@vanlang.eu 725637602, 776585499