Thông báo liên quan đến vấn đề thành viên của Nhóm Văn Lang
9.2.2020


Sau sự kiện Đồng Tâm được phát trên truyền hình Việt Nam VTV (video), Nhóm Văn Lang nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc anh Trần Ngọc Tuấn (FB), hiện ngụ tại CH Séc, người được trích dẫn trong video trên, có phải là thành viên của Nhóm Văn Lang hay không?

Để tránh mọi ngộ nhận có thể có, Nhóm Văn Lang thấy cần thiết ra thông báo:

1/ Anh Trần Ngọc Tuấn không phải và chưa từng là thành viên của Nhóm Văn Lang Praha.

2/ Việc ra thông báo này không liên quan đến quan điểm của Nhóm Văn Lang về vấn đề Đồng Tâm. Quan điểm này đã được thể hiện qua việc Nhóm Văn Lang ký vào TUYÊN BỐ ĐỒNG T M 9.1.2020, ̣được khởi xướng bởi nhóm trí thức trong nước.

Praha, ngày 7.2.2020,

Ban Điều Hành Nhóm Văn Lang
Phamová Hậu,
Chu Đình Lân,
Ngô Thúy Vân